zpět >

Mgr. Markéta Kučerová Pechová, LL.M.

Příjmení: Kučerová Pechová
Jméno: Markéta
Titul: Mgr., LL.M.

Pracovní titul: advokátka
Místo: Praha
E-mail: marketap@madur.cz
Tel.: +420 777 810 519Markéta Kučerová Pechová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (r. 2005) a absolvovala postgraduální studium (LL.M.) na Freie Universität Berlin (r. 2007).

Po vykonání praxe advokátní koncipientky v menší české advokátní kanceláři a zahraniční kanceláři a složení advokátní zkoušky působila Markéta Kučerová Pechová jako advokátka
v rakouské advokátní kanceláři.

Od roku 2010 působí jako advokátka v advokátní kanceláři Ružič & partneři.

Markéta Kučerová Pechová se kromě obchodního, občanského a procesního práva věnuje správnímu právu včetně práva stavebního a práva pozemních komunikací, právu zdravotnickému a právu obnovitelných zdrojů energie.

Markéta Kučerová Pechová zejména zastupuje klienty v řízení před soudy a správními orgány
a při jednáních s protistranou, připravuje dle potřeb klientů smlouvy a stanoviska nejrůznějšího charakteru a komplexně právně zajišťuje přeměny obchodních společností.

Markéta Kučerová Pechová poskytuje právní služby česky, anglicky a německy.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Ružič & Partners

Kubišova 919/19, 182 00 Praha 8 CZ

Tel.: +420 603 852 063
E-mail: advokati@madur.cz